Privacy

Privacyverklaring Swing Latino Amsterdam In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.1. Swing Latino Amsterdam

Je leest op dit moment de privacy verklaring van Swing Latino Amsterdam. Swing Latino Amsterdam is een van de grootste Latin dansscholen in Amsterdam, met maar liefst 4 verschillende locaties. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Swing Latino Amsterdam verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Swing Latino Amsterdam, neem dan gerust contact op!

manon@swinglatino.nl | 06 20 39 04 49 | Boterbloemweg 17 | 1508 BC | Zaandam | Btw. Nr NL206318261B03 | KVK Nr. 72847077 | Swing Latino Amsterdam is een onderdeel van een overkoepelende eenmanszaak, Latin Amsterdam, welke wordt gedreven door Jorge Suarez.2. Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Swing Latino Amsterdam. Deze worden hieronder toegelicht.

• Het versturen van nieuwsbrieven Swing Latino Amsterdam verstuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Swing Latino Amsterdam. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.

• Contact opnemen Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Swing Latino via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, e-mailadres, telefoonnummer, evetuele studentenkaart en desbetreffende les.

• Inschrijving Bij de inschrijving worden verschillende gegevens verzameld, denk hierbij aan naam, achternaam, geboortedatum, e-mail, maar ook gegevens betreffende de betalingen zoals een IBAN nummer etc. Deze gegevens worden allemaal opgeslagen in de database en zullen niet aan derden worden verstrekt. Deze gegevens zijn noodzakelijk om de juiste service te kunnen bieden aan de hand van het inschrijven voor danslessen.

• Analytics De website van Swing Latino Amsterdam verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.3. Ontvangers

De gegevens die Swing Latino Amsterdam ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

• Mailchimp De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

• Hostnet De e-mail van Swing Latino Amsterdam wordt gehost bij Hostnet. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Hostnet.

• WPEngine De website en back-ups van de website worden gehost bij WPEngine. Gegevens die jij achterlaat op de website van Swing Latino Amsterdam zijn op de servers van WPEngine opgeslagen.4. Opslag periode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Swing Latino Amsterdam, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

• Het versturen van nieuwsbrieven Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar manon@swinglatino.nl.

• Contact opnemen Op het moment dat je contact opneemt met Swing Latino Amsterdam via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, eventuele studentenkaart en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

• Inschrijving Op het moment dat jij opzegt met behulp van het opzeggingsformulier worden de gegevens betreffende bankzaken en betalingen uit de database verwijderd. Bij heroverweging om opnieuw een abonnement af te sluiten, zul je deze gegeven ook weer opnieuw moeten verstrekken.

• Analytics De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.5. Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Swing Latino Amsterdam of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Swing Latino Amsterdam. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces. De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Swing Latino Amsterdam prive is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.6. Rechten

• Recht op inzage Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Swing Latino Amsterdam vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Swing Latino Amsterdam. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

• Recht op rectificatie Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Swing Latino Amsterdam. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

• Recht op overdracht Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Swing Latino Amsterdam opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Swing Latino Amsterdam al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

• Recht op wissen van gegevens Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Swing Latino Amsterdam vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

• Recht op het indienen van een klacht Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Swing Latino Amsterdam niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

• Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar) Wil jij niet dat Swing Latino Amsterdam jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via manon@swinglatino.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, idbewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.7. Plichten

Swing Latino Amsterdam verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Swing Latino Amsterdam via e-mail of op social media. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Swing Latino Amsterdam de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Swing Latino Amsterdam met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Swing Latino Amsterdam behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Swing Latino Amsterdam dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Swing Latino Amsterdam te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

manon@swinglatino.nl | 06 20 39 04 49 | Boterbloemweg 17 | 1508 BC | Zaandam | Btw. Nr NL206318261B03 | KVK Nr. 72847077 |