EN | NL

 

Swing Latino Amsterdam & COVID-19

ENGLISH

We do our best to provide a safe environment so that we can continue to enjoy Swing Latino’s dance classes!

Main rules: limitation of the number of participants, so that 1.5 m space between the dance couples is possible, no changes of dance partner, disinfecting gel for the hands and use of masks as desired.

Rules for the (amateur) practice of art, such as acting, dancing, making music and acting
Source: Gouvernment 

Children and adults (professionals and amateur artisans), such as stage actors, dancers and actors, are allowed to practice, rehearse and perform art.

  • Outside the owner-occupied home, you may form a group with a maximum of 4 people other than a household (children up to and including 12 are not included in this).
  • Excluded from the maximum party size of 4 people are people who practice theater, audiovisual production, dance or music in the form of cultural expression. For certain activities, contact is necessary and the 1.5 meters only applies as far as possible. This concerns, for example, actors and dancers (both professionals and amateur art practitioners).

 

DUTCH

We doen ons best om een veilige omgeving te bieden, zodat we kunnen blijven genieten van de danslessen van Swing Latino

Belangrijkste regels: beperking aantal deelnemers zodat 1,5 m ruimte tussen de danskoppels mogelijk is, geen wissels van danspartner, desinfecterende gel voor de handen en gebruik van mondkapjes geadviseerd.

Regels bij de (amateur)beoefening van kunst, zoals toneelspelen, dansen, musiceren en acteren
Bron: Rijksoverheid

 

Kinderen en volwassen (professionals en amateurkunstbeoefenaars), zoals toneelspelers, dansers en acteurs, mogen kunst beoefenen, repeteren en optreden.

  • Buiten de eigen woning geldt dat u met maximaal 4 personen anders dan een huishouden een gezelschap mag vormen (kinderen tot en met 12 tellen hierbij niet mee).
  • Uitgezonderd van de maximum gezelschapsgrootte van 4 personen zijn personen die theater, audiovisuele productie, dans of muziek in de vorm van culturele uiting beoefenen. Bij bepaalde activiteiten is contact noodzakelijk en geldt de 1,5 meter alleen voor zover dat mogelijk is. Het gaat om bijvoorbeeld acteurs en dansers (zowel professionals als amateurkunstbeoefenaars).